Doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước, cũng như sự am hiểu về những cập nhật thay đổi trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam. Central Law cam kết đem lại cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn tốt nhất. Chi tiết
Pháp lý Doanh nghiệp

Pháp lý Doanh nghiệp

Dù doanh nghiệp mới thành lập hay đã đi vào hoạt động cũng đều trăn trở với câu hỏi chung “đâu là yếu tố cốt lõi duy trì sự ổn định và thành công cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?”. Với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước, cũng như sự am hiểu về những thay đổi nhanh chóng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Chúng tôi trả lời rằng: “đó là nền tảng pháp lý cho doanh nghiệp”. Central Law cam kết đem lại cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn tốt nhất. Chi tiết
Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp và nó cũng bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận. Cho dù bạn là một doanh nghiệp đang hoạt động phát triển ổn định bạn cũng không thể tự mình giải quyết hết các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp do vậy bạn vẫn phải tìm kiếm những lời khuyên từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững cho doanh nghiệp của mình. Bằng việc kết nối với các tài nguyên hiện có, hoạt động doanh nghiệp của bạn chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp của Central Law. Chi tiết
Định giá Doanh nghiệp

Định giá Doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra chi tiết và đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa; các doanh nghiệp dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của doanh nghiệp: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán doanh nghiệp hoặc nhượng quyền kinh doanh,...; các doanh nghiệp chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng hoặc các doanh nghiệp đang trên đà phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Central Law cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tốt nhất theo đúng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thông qua đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và các đối tác là các công ty thẩm định giá hàng đầu Việt Nam. Chi tiết