Xúc tiến Thương mại

Central Law cung cấp cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động nghiên cứu thị trường ,triển khai các chương trình khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại.