Xúc tiến Đầu tư

Với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm, năng động, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, Central Law đang từng bước khẳng định uy tín trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư với các dịch vụ có chất lượng cao, đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và góp phần phát triển chung cho nền  công nghiệp và thương mại Việt Nam.

Dịch vụ:

  • Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư.
  • Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại theo nhu cầu của khách hàng.

Cung cấp thông tin:

  • Cung cấp thông tin hai chiều giữa các nhà đầu tư và các địa phương, khu công nghiệp…
  • Cung cấp các nghiên cứu chuyên sâu hỗ trợ quyết định đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư.

Tư vấn đầu tư

  • Nghiên cứu thị trường, thực hiện báo cáo tiền khả thi.
  • Tư vấn cho nhà đầu tư, dự án đầu tư trong lựa chọn địa điểm đầu tư, đối tác thực hiện.

Dịch vụ khác

  • Dịch vụ thiết lập trọn gói văn phòng đại diện cho nhà đầu tư
  • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ xúc tiến đầu tư
  • Hỗ trợ xây dựng chiến lược thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế