Định giá Doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra chi tiết và đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa; các doanh nghiệp dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của doanh nghiệp: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán doanh nghiệp hoặc nhượng quyền kinh doanh,...; các doanh nghiệp chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng hoặc các doanh nghiệp đang trên đà phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Central Law cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tốt nhất theo đúng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thông qua đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và các đối tác là các công ty thẩm định giá hàng đầu Việt Nam.

Các đối tác tiềm năng thường sử dụng dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp của Central Law:

  • Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa.
  • Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…
  • Các Doanh nghiệp chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng
  • Các Doanh nghiệp đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.