Thành lập doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước, cũng như sự am hiểu về những cập nhật thay đổi trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam. Central Law cam kết đem lại cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn tốt nhất.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của công ty chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn các loại hình công ty phù hợp với số lượng thành viên sáng lập và nhu cầu thực tế;
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh: Theo mã ngành kinh tế quốc dân hoặc luật chuyên ngành;
 • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ: Phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, số vốn thực có của các thành viên/cổ đông sáng lập và làm căn cứ xác định bậc thuế môn bài;
 • Tư vấn Tỷ lệ vốn giữa các thành viên/cổ đông sáng lập và phương thức góp vốn trong Doanh nghiệp;
 • Tư vấn các điều kiện về người sáng lập và quản lý doanh nghiệp: không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông công ty theo quy định và theo thỏa thuận;
 • Lập hồ sơ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn các vấn đề khác theo yêu cầu của từng khách hàng.

Dịch vụ tư vấn sau khi Thành lập doanh nghiệp:

 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
 • Tư vấn cung cấp dịch vụ kế toán để kê khai thuế;
 • Tư vấn các giải pháp phát triển kinh doanh phù hợp với từng doanh nghiệp.