Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp và nó cũng bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Cho dù bạn là một doanh nghiệp đang hoạt động phát triển ổn định bạn cũng không thể tự mình giải quyết hết các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp do vậy bạn vẫn phải tìm kiếm những lời khuyên từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững cho doanh nghiệp của mình.

Bằng việc kết nối với các tài nguyên hiện có, hoạt động doanh nghiệp của bạn chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp của Central Law.

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của Central Law có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh và giải quyết các vấn đề về tài chính doanh nghiệp. Các chuyên gia của Central Law sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Công việc tư vấn bao gồm các kỹ năng và chuyên môn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với việc đưa ra định hướng rõ ràng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc ở mức độ cao nhất

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn dự báo các dòng tiền và phân tích tính hiệu quả của các khoản đầu tư
  • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.
  • Soát xét toàn diện hoạt động Doanh nghiệp;
  • Tư vấn cổ phần hóa